နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

Friday, December 26, 2008

စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒုကၡဆင္းရဲကင္းၾကပါေစ